Astianpesukoneen rikkoutuminen voi olla suuri harmi, mutta onneksi monet yleiset ongelmat ovat itse korjattavissa ilman ammattilaisen apua. Tästä artikkelista löytyy kattava opas, joka auttaa tunnistamaan ja korjaamaan yleisimmät astianpesukoneen ongelmat.

Olipa kyseessä virtalähteen tarkastus, suodattimien puhdistaminen tai viallisten osien vaihtaminen, tämä artikkeli tarjoaa tarvittavat tiedot ja neuvot astianpesukoneen korjaamiseen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että joissain tapauksissa ammattilaisen apu voi tulla tarpeeseen.

Vaiheittaiset ohjeet

Astianpesukoneen korjaaminen ei aina vaadi ammattilaisen apua. Monissa tapauksissa koneen ongelmat voi selvittää ja ratkaista itse. Alta löytyy arvokkaita neuvoja astianpesukoneen ongelmien korjaukseen ja tietoa siitä, mistä saa tarvittavat varaosat.

Viallisten osien vaihto

Kun ongelma johtuu rikkinäisestä osasta, se on korjattava uudella. Useat yleisimmät astianpesukoneen varaosat löytyy esimerkiksi Fixpartilta.

Laitteen virran katkaisu

Ennen minkäänlaista korjaustoimenpidettä on ehdottoman tärkeää varmistaa, että laite on virrattomassa tilassa. Tämä ei ainoastaan suojaa mahdollisilta sähköiskuilta, vaan myös ehkäisee astianpesukoneen vaurioitumisen korjauksen aikana. Virran katkaiseminen onnistuu joko irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta tai katkaisemalla virta suoraan sulaketaulusta. On tietysti varmistettava, että on valinnut oikean sulakkeen tai katkaisijan ja muistaa, että tämä toimenpide on ensimmäinen ja tärkein askel turvallisen työskentelyn takaamiseksi.

Vedensyötön tarkistus

Astianpesukoneen toiminnan kannalta on välttämätöntä, että vedensyöttö toimii kunnolla. Jos laitteeseen ei tule vettä tai vedenpaine on heikko, tulee tarkistaa ensin vedentuloletku. Letkun tulee olla suorassa. Joskus myös kalkkikerrostumat voivat aiheuttaa tukkeutumia. Jos vedentuloletkussa ei ole ongelmaa, seuraavaksi pitää tutkia veden tuloventtiili. Venttiilin vikaantuminen on yleinen syy ongelmiin, ja tämä osa saattaa vaatia vaihtamista. On oleellista muistaa, että astianpesukoneen asianmukainen toiminta edellyttää riittävää ja jatkuvaa vedensyöttöä.

Suodattimien puhdistus

Astianpesukoneen suodattimet ovat tärkeitä osia, jotka estävät ruoantähteiden ja muun lian pääsyn pesuveteen. Likaantuneet suodattimet voivat jopa tukkia koneen, joten suodattimien säännöllinen tarkastus ja puhdistus on välttämätöntä. Suodattimet tulee irrottaa ja puhdistaa ne huolellisesti lämpimällä vedellä sekä miedolla pesuaineella. Jos suodattimet ovat erittäin likaiset tai vaurioituneet, ne saattavat vaatia vaihtamista.

Suihkuvarsien tarkistus

Astianpesukoneen suihkuvarret ovat avainasemassa astioiden puhdistuksessa, sillä ne ruiskuttavat vettä ja puhdistusainetta astioiden pinnalle. Jos suihkuvarret ovat tukkeutuneet, se voi heikentää pesutehoa merkittävästi. Suihkuvarret tulee irrottaa ja tarkistaa, että niiden aukot ovat puhtaat ja esteettömät. Pienet ruuantähteet ja kalkkikerrostumat voivat tukkia aukot, jolloin pesutulos heikkenee. Suihkuvarret tulee puhdistaa huolellisesti käyttäen tarvittaessa pientä harjaa tai hammastikkua.

Käyttöoppaan tutkiminen

Eri merkeillä ja malleilla on tiettyjä ominaispiirteitä. Kannattaa tutustua käyttöoppaaseen saadakseen tarkempia laitekohtaisia ohjeita vianmääritykseen ja korjaukseen.

Turvallisuutta unohtamatta

Korjattaessa astianpesukonetta pitää aina varmistaa ensin oma turvallisuus katkaisemalla virta ja noudattamalla ohjeita huolellisesti. Mikäli kone käyttäytyy todella oudosti, voi ammattilaisen apu olla tarpeen.

Ammattilaisen palkkaaminen

Jos tuntuu, että korjaus on liian haastavaa, ei kannata epäröidä ammattilaisen puoleen kääntymistä. Asiansa osaava ammattilainen kykenee diagnosoimaan ja korjaamaan ongelman turvallisesti sekä tehokkaasti.