Työajanseuranta tai työaikaseuranta on nykypäivänä luonnollinen asia lähes jokaisella työpaikalla, eikä monikaan tule ajatelleeksi sitä, kuinka kauan tämä tapa on ollut käytössä, myös Suomessa. Satoja vuosia sitten Suomessa taloissa toimineet työntekijät eli rengit pitivät kirjaa töistään niin sanotulla päiväpulkalla. Päiväpulkka, puinen kapula tunnetaan myös nimillä pulkka, taksvärkkikapula ja pulikka.

 

Renki piti hallussaan pulkan toista puolta, ja kun työpäivä ja työaika päättyi, vei renki tämän oman puolensa kapulasta työnjohtajalle, joka oli useimmiten talon isäntä. Kapulat laitettiin vastakkain, jonka jälkeen talon isäntä teki puukolla viillon molempiin kapuloihin samalla. Näin pidettiin kirjaa, että työt tuli todellakin tehtyä. Tämä oli rengeille tärkeää, sillä ilman omaa päiväpulkkaa ei tippunut myöskään palkkoja.

 

Moni on kuullut sanonnan “päivä pulkassa”. Se on saanut alkunsa juuri tästä metodista, jolla on pidetty työaikaseurantaa vielä 1900-luvulla Suomessa.

Kellokortit tulevat

 

Kun Suomikin lopulta teollistui, siirryttiin monessa työpaikassa kellokorttien käyttöön. Aluksi ne olivat mekaanisia laitteita, joihin työntekijä itse työnsi kortin sisään ja laite ikäänkuin leimasi työajan. Kun tietokoneet alkoivat yleistymään, muuttuivat kellokortitkin digitaalisiksi ja elektronisiksi.

 

Työaikaseuranta on kokenut pikkuhiljaa muutoksia internetaikakaudella. Nykyään työaikaseurantaa voidaan toteuttaa sovelluksilla ja verkkosivujen avulla, joten työt voidaan kirjata esimerkiksi etätöiden aikana kätevästi. Vaikka työn tekemisen malli muuttuu, ei työaikaseuranta ole loppumassa aivan hetkeen, mutta ehkä kirjaustavat saattavat muuttua. Aikarekisteröinti on kuitenkin asia, joka on ja pysyy työvuorokirjanpidossa jatkossakin.

Sovelluksia ja verkkosivuja netissä

 

Pienille yrityksille työaikaseuranta ei ole enää kynnyskysymys, sillä saatavilla on niin ilmaisia ja vapaaseen lähdekoodiin perustuvia sovelluksia sekä verkkosivuja, joissa toki ominaisuudet ovat usein riisutumpia kuin maksullisissa. Maksuttomista sovelluksista voidaan mainita esimerkiksi Toggl, jolla onnistuu viiden käyttäjän pikkuyrityksen työaikaseuranta. Maksullisista täyden palvelun työaikaseuranta- ja työvuorosuunnittelu ohjelma TimePlan erottuu edukseen.

 

Monissa työpaikoissa kellokorttina toimii ns. lätkä, jolla sisääntulot ja uloslähdöt leimataan. Ne toimivat useimmiten NFC-tekniikalla, NFC (Near Field Communication). NFC on usein sisällytetty mobiililaitteiden tekniikkaan. Tätä tekniikkaa käytetään myös tarroissa, jotka toimivat tunnisteina ja joihin on tallennettu tarvittava määrä tietoa.