Inflaatio ja taloudellinen taantuma ovat tekijöitä, jotka ovat hyvin ajankohtaisia tällä hetkellä maailmassa. Ne kaikki vaikuttavat rahan arvon vaihteluun. Mitä ne merkitsevät taloudellemme ja jokaiselle yksilölle? Miten voimme varmistaa, että rahamme toimii meitä varten eikä meitä vastaan? Seuraavaksi kerromme yleisesti, miksi rahan arvo vaihtelee, miten se lasketaan, miksi on tärkeää ymmärtää rahanarvolaskurin toimintaa ja miten kryptovaluutta muokkaa rahapolitiikkaa.

Rahanarvolaskuri avuksi talouden ymmärtämiseen

Rahan arvon vaihtelu on luonnollista ja sitä on tapahtunut vuosikymmenien ajoin. Rahanarvolaskuri auttaa mm. määrittämään muinaista rahan arvoa, muunnettuna tämän päivän rahan arvoksi. Lisää tietoa rahanarvolaskurista ja muuta hyödyllistä tietoa talouteen liittyen löydät sivulta rahanarvolaskuri.fi.

Osa teistä ehkä muistaa Suomen markan, joka muuttui euroksi 2000-luvun alussa. Jos olet esimerkiksi löytänyt isoäidin ullakolta vanhan kauppakirjan, jossa ostokset on tehty markkoina, niin voit käyttää rahanarvolaskuria muuttamaan silloiset markat tämän päivän euroiksi. Tämä on käytännöllistä esim. määrittäessä talon arvo.

Jos haluat esim. selvittää mitä 100 markan osto vuonna 1963 on arvoltaan tänä päivänä, voi rahalaskuriin laittaa vertailuvuoden ja rahan määrän vasemmalle puolelle, ja tulokseksi saa, mitä tuolloinen ostos on arvoltaan vuonna 2022. Se kertoo, että nyt, 59 vuotta myöhemmin, on 100 markkaa arvoltaan 230,18 euroa.

Laskuri näyttää myös inflaation ja elinkustannusindeksin. Inflaatio näyttää olevan hieman korkeampi tänä vuonna verrattuna vuoteen 1963. Elinkustannusindeksi on muuttunut kovinkin paljon, tätä varten tulee tietää että indeksi on tasan 100 vuonna 1950, se on vertailuindeksi. Vuonna 1963 indeksi oli 154,1 ja nyt vuonna 2022 on elinkustannusindeksi 2109.

Tällä laskurilla voi myös määrittää tietyn ammatin tuntipalkan silloin ja tänään, mitä puoli kiloa kahvia maksoi aikoinaan ym.

Inflaation vaikutus rahan arvoon

Rahan arvo voi muuttua esim. inflaation tai taloudelle negatiivisen häiriötekijän toimesta, esimerkiksi koronan.

Inflaatio on termi, joka tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen yleisen hintatason nousua taloudessa tietyn ajanjakson aikana. Valtion virastot mittaavat ja valvovat sitä, ja sen nopeudella voi olla merkittävä vaikutus kansakunnan taloudelliseen terveyteen.

Kriisi voi aiheuttaa rahan kysynnän laskua, esimerkiksi koronaepidemia tai Ukrainan sota. Tämä vaikuttaa negatiivisesti kansantalouteen ja näin keskuspankin tehtävä on koittaa saada talous elpymään. Talouden voi koittaa saada elpymään esimerkiksi inflaatiota hidastamalla tai korkoja alentamalla, ja näin saadaan rahan kysyntä nousemaan. Tämän takia korkojen vaihtelu voi olla hyvinkin nopeaa.

Inflaatio ei vaikuta kryptovaluutan arvoon

Kryptovaluutat ovat poikkeus kaikkeen tähän. Inflaatio ei vaikuta kryptovaluuttoihin, ja niiden arvo määriytyy pelkästään kysynnän ja tarjonnan määrällä. Se on hyvin horjuvaa, ja esimerkiksi julkisuuden henkilön tekemä suositus sosiaalisissa medioissa voi saada tietyn kryptovaluutan kysynnän ja arvon todella korkeaksi. Mitä enemmän kryptovaluutoilla ostetaan, sitä enemmän se nostaa sen arvoa.

Tämän takia kryptovaluuttojen arvon ennustaminen on vaikeaa, ja riskit ovat korkeita.

Elinkustannusindeksin ja inflaation merkitys

Kun hintojen vertailuja tekee eri vuosien välillä, on otettava huomioon sekä

linkustannusindeksi että inflaation vaikutus. Elinkustannusindeksi kertoo, miten hinnat ovat kehittyneet, kun kuluttajat ovat ostaneet palveluja tai tuotteita. Se siis käytännössä kuvaa kuluttajahintaindeksiä. Indeksiä verrataan aina johonkin tiettyyn vertailuajankohtaan ja nimenomaan siihen, kuinka paljon hinnat ovat muuttuneet suhteessa vertailuajankohtaan. Nämä kaksi indeksiä ovat toistensa synonyymit.

Rahanarvolaskuri ottaa huomioon indeksin, mutta se laskee myös sen, millainen inflaatio valitulla aikavälillä on ollut. Inflaatio lasketaan keskimääräisenä, joten se ei ota siihen kantaa, onko se jossain vaiheessa ollut korkeampi tai matalampi. Laskennassa on myös huomioitu rahauudistukset, mikäli ne osuvat aikavälille.

Laskuria on helppo käyttää ja sille annetaan käytännössä vain kaksi vuosilukua sekä muunnettava rahamäärä. Sen jälkeen se laskee vastauksen eikä tarvitse itse laskea ja yrittää miettiä, mitä kaikkea laskelmassa on otettava h